Chủ đề

Thương mại dịch vụ và đầu tư

EVFTA và 9 năm ‘trường kỳ’

29/06/2019 | Thời sự

EVFTA và 9 năm ‘trường kỳ’

Ngày mai 30/6 tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ ký EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) giữa Ủy ban châu Âu và Chính phủ Việt Nam, kết thúc 9 năm trời đằng đẵng đàm phán với rất nhiều thăng trầm. Đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được Thủ tướng Chính phủ Việt...