Chủ đề

thực lực quân sự

Chuyên gia Mỹ bàn cách để Trung Quốc phải trả giá hơn ở Biển Đông

06/12/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Chuyên gia Mỹ bàn cách để Trung Quốc phải trả giá hơn ở Biển Đông

Tăng triển khai quân sự ở khu vực, tăng cường hợp tác với đồng minh và đối tác, đánh vào điểm yếu của TQ, tăng cường năng lực cho đồng minh, đối tác… Hạm đội tàu sân bay Mỹ Tạp chí “Lợi ích quốc gia” Mỹ ngày 3 tháng 12 đăng bài viết của Patrick M. Gronin, cố vấn cấp cao, giám đốc điều...