Chủ đề

thứ trưởng Lê Thành Long

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

09/10/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Lê Thành Long Được biết, ông Lê Thành Long về công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1987. Ông từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn...