Chủ đề

Thông tư số 23/2014

Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bước cải cách hay thụt lùi trong quản lý?

23/11/2017 | Bạn đọc

Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bước cải cách hay thụt lùi trong quản lý?

Ngày 5/12/2017 tới đây Thông tư 33/2017/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực. Từ thời điểm này giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất. Dư luận cho rằng quy định mới của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên...