Chủ đề

thông tin quân sự Việt Nam

Uralvagonzavod tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam

02/07/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Uralvagonzavod tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam

BQP Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm và dây chuyền các trang thiết bị phục vụ việc xây dựng đường bộ của Uralvagonzavod như các loại máy kéo Chelyabinsk. Trong chuyến viếng thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa qua của các lãnh đạo cao cấp Tổng công ty “Uralvagonzavod”(UVZ) bao...