Chủ đề

Thoibao

Chống tham nhũng trong vòng vây của ly gián kế

22/05/2019 | Thời sự

Chống tham nhũng trong vòng vây của ly gián kế

Trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử thì LY GIÁN KẾ” được coi là kế thâm hiểm nhất lại dễ ăn” nhất để hạ gục đối thủ. Đây cũng là chiêu thức đang cực kỳ thịnh hành được các chuyên gia xào xáo”, các giáo sư dựng chuyện”, các Tiến sỹ đoán mò” như Bùi Thanh Hiếu, Lê Trung Khoa, Phạm Thành, Nguyễn...