Chủ đề

thiệt hại bão số 10

Ngồi rung đùi viết báo cáo, khai khống thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

24/09/2017 | Xã hội

Ngồi rung đùi viết báo cáo, khai khống thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

Sau bão số 10, H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) báo cáo thiệt hại lên tới  940 tỉ đồng, nhưng khi bị dư luận nghi ngờ thì 2 ngày sau, con số được huyện này rút xuống còn hơn 640 tỉ đồng. Sau 2 ngày, UBND H.Hoằng Hóa đã báo cáo thiệt hại do bão số 10 giảm gần 300 tỉ đồng. Ảnh: Minh Hải Bão số 10 không đổ bộ trực...