Chủ đề

Thầy giáo dâm ô

Xin đừng làm ngành giáo dục tồi tệ hơn!

31/12/2018 | Giáo dục

Xin đừng làm ngành giáo dục tồi tệ hơn!

Chuyện giáo viên t.á.t phhạt học trò, thầy giáo d.â.m ô, cô giáo Hà Tĩnh chơi ma túyy, sinh viên bán d.â.m, học sinh đ.á.n.h thầy giáo và bạn cùng lớp xảy ra gần đây đã khiến dư luận bức xúc rất nhiều. Trước những tiêu cực đó thì những đòi hỏi của phụ huynh và người dân về một môi trường giáo dục...