Chủ đề

Tháp Thái Bình

Tháp Thái Bình 300 tỷ trông… lạ: Phô trương quá mức?

10/05/2017 | Văn hóa

Tháp Thái Bình 300 tỷ trông… lạ: Phô trương quá mức?

Thái Bình chưa cần thiết phải xây dựng tòa tháp cao lớn để thể hiện biểu tượng của tỉnh trong khi trường học, đường xá  còn xuống cấp. Tỉnh đã có nhiều biểu tượng Tiếp tục chia sẻ về việc Thái Bình đang hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi công xây dựng một toà tháp 25 tầng (gồm 5 tầng...
Chủ đề liên quan: ,