Chủ đề

thanh toán không tiền mặt

Vì đâu người Việt không mặn mà với thanh toán không dùng tiền mặt?

21/03/2018 | Kinh tế

Vì đâu người Việt không mặn mà với thanh toán không dùng tiền mặt?

Thanh toán không dùng tiền mặt là khái niệm đã xuất hiện khá sớm, nhưng đến nay nó vẫn còn khá xa lạ đối với một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam. Dù cho Nhà nước, các tổ chức tín dụng,… có nhiều biện pháp vận động đa phần người dân vẫn có tâm lý sử dụng tiền mặt là trên hết”. Thanh...

Loại bỏ tiền mặt – cách hiệu quả giảm bất bình đẳng?

16/01/2017 | Kinh tế

Loại bỏ tiền mặt – cách hiệu quả giảm bất bình đẳng?

Loại bỏ tiền mặt ra khỏi lưu thông có thể là cách hiệu quả nhất để giảm bất bình đẳng. Đây là ý kiến của Giáo sư kinh tế Kenneth Rogoff ở Đại học Harvard...

Thanh toán điện tử ở Việt Nam gặp khó vì thói quen tiêu tiền mặt

24/11/2016 | Kinh tế

Thanh toán điện tử ở Việt Nam gặp khó vì thói quen tiêu tiền mặt

Thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt chiếm tới 65% tổng phương tiện thanh toán khiến thanh toán điện tử khó phổ cập. Hiện nay, người Việt vẫn thích...

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến đến “xã hội không tiền mặt”

03/10/2013 | Kinh tế

Nhiều quốc gia trên thế giới đã tiến đến “xã hội không tiền mặt”

Một số quốc gia có tới trên 80% chi tiêu của người tiêu dùng không dùng tới tiền mặt. Báo cáo Hành trình không tiền mặt” của MasterCard. MasterCard vừa công bố...