Chủ đề

Thanh niên Thụy Sĩ

Quân đội hơn 200 năm chưa từng giao chiến

18/09/2013 | Quốc tế

Quân đội hơn 200 năm chưa từng giao chiến

Quân đội Thụy Sĩ được biết đến trong 200 năm qua chưa từng tham chiến với kẻ thù bên ngoài nào. Tuy nhiên, hiện nay lực lượng này đang phải đối mặt với cuộc chiến” lớn nhất trong quãng thời gian tồn tại, điều đặc biệt đây là cuộc chiến về cách thức hoạt động của lực lượng. Đã có rất nhiều...