Chủ đề

Thần kỳ Việt Nam

Bulgaria phát hành số báo đặc biệt “Thần kỳ Việt Nam”

14/05/2015 | Thời sự

Bulgaria phát hành số báo đặc biệt “Thần kỳ Việt Nam”

Ngày 24/4/2015, Tạp chí tuần Tema của Bulgaria đã phát hành phụ san đặc biệt về Việt Nam với tên gọi Thần kỳ Việt Nam”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bulgaria. Phụ san Thần kỳ Việt Nam” được phát hành nhân dịp Việt Nam kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm...