Chủ đề

tên lửa xuyên lục địa nga

Quân đội của Putin sẽ trang bị tên lửa xuyên lục địa mới RS-26

24/10/2013 | An Ninh Quốc Phòng

Quân đội của Putin sẽ trang bị tên lửa xuyên lục địa mới RS-26

Tên lửa xuyên lục địa mới RS-26 nhanh đến mức không cho đối thủ cơ hội phản ứng, có thể tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở bất cứ đâu. Tên lửa xuyên lục địa mới RS-26 có ngoại hình tương tự tên lửa R-36 phóng từ tàu ngầm Gần đây, trong hoạt động đấu thầu mua bảo hiểm phóng tên...