Chủ đề

tên lửa S-300 Syria

Nguyên nhân có thể biến tên lửa S-300 Syria thành “những con sư tử không nanh vuốt”

04/11/2018 | Quốc tế

Nguyên nhân có thể biến tên lửa S-300 Syria thành “những con sư tử không nanh vuốt”

TBT Tạp chí “Kho vũ khí quốc gia” Nga, ông Victor Mukharovsky đánh giá những phương án bố trí các tổ hợp tên lửa S-300 ở Syria và chỉ ra vấn đề khiến chúng gặp khó, không bắn được.“Việc triển khai tại Syria những hệ thống tên lửa S-300 đầu tiên cho phép nghiên cứu vấn đề này một cách chi tiết...