Chủ đề

Tên lửa Kh-59ME

Su-30MK2 Việt Nam đủ sức mang siêu tên lửa Rampage Israel?

19/06/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Su-30MK2 Việt Nam đủ sức mang siêu tên lửa Rampage Israel?

Tên lửa đạn đạo Rampage do Israel chế tạo được xem là phiên bản phóng từ trên không của đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA. Tên lửa không đối đất Rampage là sản phẩm liên kết giữa Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Israel (Israel Military Industry – IMI) với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (Israel Aerospace...