Chủ đề

tập đoàn tư nhân

Việt Nam cần những tập đoàn kinh tế hùng mạnh

01/09/2015 | Kinh tế

Việt Nam cần những tập đoàn kinh tế hùng mạnh

So với những nước phát triển trong khu vực, doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn quá ít về số lượng, sức cạnh tranh kém. Nhà nước cần có chủ trương, chính sách khuyến khích việc hình thành và phát triển các tập đoàn kinh tế lớn, trong đó có những tập đoàn xuyên quốc gia để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới,...

Tập đoàn quốc doanh Trung Quốc trước hiệu ứng Domino sụp đổ

22/04/2015 | Kinh tế

Tập đoàn quốc doanh Trung Quốc trước hiệu ứng Domino sụp đổ

Nếu có một nền kinh tế mà mức độ khó trong quản lý và điều hành cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, thì đó hẳn là nền kinh tế Trung Quốc. Để...