Chủ đề

Tập đoàn than và khoáng sản

Điểm mặt những ông lớn sẽ bán mình trong hai năm tới

25/10/2017 | Thời sự

Điểm mặt những ông lớn sẽ bán mình trong hai năm tới

Sabeco và Vinamilk sẽ bán một phần vốn trong năm nay, còn 2018 sẽ có đến 64 doanh nghiệp ồ ạt “bán mình” trong khi danh sách 2019 là những tập đoàn lớn. Hội nghị Gateway to VietNam thu hút được 25 doanh nghiệp đầu ngành tại VN và 200 quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Những tập đoàn có thể kể tên như...