Chủ đề

tập đoàn Pol Pot

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cảm ơn phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long!

10/06/2019 | Bạn đọc

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cảm ơn phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long!

Mấy hôm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tràn ngập các tin tức, bình luận phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, liên quan sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam sát cánh với những người yêu nước trong Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia giải phóng Campuchia khỏi...

Tội ác tày trời của tập đoàn Pol Pot gây ra cho Việt Nam

02/01/2019 | An Ninh Quốc Phòng

Tội ác tày trời của tập đoàn Pol Pot gây ra cho Việt Nam

Ngay từ năm 1963, sau khi nắm quyền trong Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Pol Pot đã bắt đầu có thái độ, hành động thù địch đối với Việt Nam và những người...