Chủ đề

Tập đoàn Nhà nước

Tiệt đường mua công nghệ lạc hậu của Tập đoàn Nhà nước

03/10/2013 | Kinh tế

Tiệt đường mua công nghệ lạc hậu của Tập đoàn Nhà nước

Tập đoàn kinh tế Nhà nước muốn mua sắm dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị cũ sẽ phải ‘qua’ cửa thẩm định của Bộ Khoa Học Công Nghệ. Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 17, nhấn mạnh, không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất...

Giảm ngành nghề Nhà nước nắm 100% vốn

07/07/2013 | Kinh tế

Giảm ngành nghề Nhà nước nắm 100% vốn

Sẽ có một sự thay đổi không nhỏ về tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian tới, khi dự thảo quyết định liên quan đến vấn...

Nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

22/02/2008 | Hoạt động của Nguyên Thủ tướng

Nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước

Chiều tối 22/2, trong buổi gặp mặt đầu xuân Mậu Tý với lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu: Các Tập...