Chủ đề

tăng độ tuổi nghỉ hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên dàn đều tất cả các ngành nghề

12/06/2019 | Xã hội

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên dàn đều tất cả các ngành nghề

Nhiều ý kiến cho rằng, việc tăng độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động cần có lộ trình và phân loại đối tượng áp dụng phù hợp điều kiện làm việc. Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nam từ 60 lên 62 tuổi; nữ từ 55 lên 60 tuổi trong Dự thảo bộ luật Lao động sửa đổi mà Chính phủ trình ra Quốc...