Chủ đề

tầm nhìn quy hoạch

Xe buýt BRT và sự yếu kém đáng ngờ của quy hoạch

09/05/2017 | Xã hội

Xe buýt BRT và sự yếu kém đáng ngờ của quy hoạch

 Hệ thống xe buýt nhanh Hà Nội, một phương tiện giao thông hiện đại của thế giới, vừa khai trương được vài tháng đang được “mổ xẻ” quyết liệt. Cái gì đang xảy ra? LTS: Xung quanh dự án tuyến xe buýt nhanh BRT đang được xới xáo với các phân tích đa chiều. Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết...