Chủ đề

tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Viễn cảnh nông nghiệp Việt Nam 3 năm nữa: Thu nhập nông dân ít nhất 50 triệu/năm

13/06/2017 | Thời sự

Viễn cảnh nông nghiệp Việt Nam 3 năm nữa: Thu nhập nông dân ít nhất 50 triệu/năm

Lộ trình tái cơ cấu nông nghiệp 2020 được Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhắc đến trong phiên chất vấn đầu tiên của cuộc học Quốc hội. 4 năm trước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Ngay sau...

16 tỉnh chậm tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải hoàn thành trong quý 4/2015

20/08/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

16 tỉnh chậm tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải hoàn thành trong quý 4/2015

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần tránh cách làm dàn trải, trước hết lựa chọn, tập trung vào một số sản phẩm có thế mạnh, có thị trường, có nhà đầu tư. Đó...

Góp phần phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao

06/05/2015 | Kinh tế

Góp phần phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao

Tại Hà Tĩnh, với thị phần về nguồn vốn, dư nợ chiếm gần 50%, Agribank là thương hiệu uy tín, được các cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương trao...

Việt Nam sẽ là cánh đồng, là góc bếp của thế giới

04/02/2014 | Kinh tế

Việt Nam sẽ là cánh đồng, là góc bếp của thế giới

Nếu Trung Quốc tự hào là công xưởng của thế giới, thì Việt Nam có thể tự hào là cánh đồng, là mảnh vườn, là góc bếp của thế giới. Nội lực, bản sắc...