Chủ đề

SUPER COMPANY

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hợp lại thành một Siêu Công ty?

24/11/2015 | Kinh tế

Điều gì sẽ xảy ra nếu 119 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hợp lại thành một Siêu Công ty?

“Super Company” – công ty giả định hình thành từ 119 tập đoàn, tổng công ty do nhà nước sở hữu 100% vốn sẽ có doanh thu 75 tỷ USD – tương đương với doanh thu năm 2014 của Sony hay Panasonic. Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh...