Chủ đề

súng trường M18

Vũ khí bộ binh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3)

09/07/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Vũ khí bộ binh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3)

Ở phần ba vũ khí bộ binh mới của QĐNDVN, hãy cùng tìm hiểu hai khẩu súng trường tiến công được Việt Nam cải tiến trên cơ sở súng Mỹ, Liên Xô. Mời độc giả xem loạt vũ khí bộ binh tiếp theo: (Theo Kiến Thức)