Chủ đề

Súng trường FNC

Vũ khí bộ binh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3)

09/07/2015 | An Ninh Quốc Phòng

Vũ khí bộ binh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam (3)

Ở phần ba vũ khí bộ binh mới của QĐNDVN, hãy cùng tìm hiểu hai khẩu súng trường tiến công được Việt Nam cải tiến trên cơ sở súng Mỹ, Liên Xô. Mời độc giả xem loạt vũ khí bộ binh tiếp theo: (Theo Kiến Thức)

Súng trường FNC của Quân đội Việt Nam mạnh cỡ nào?

10/11/2014 | An Ninh Quốc Phòng

Súng trường FNC của Quân đội Việt Nam mạnh cỡ nào?

Khẩu súng trường tiến công FNC do Bỉ sản xuất, dùng cỡ đạn 5,56mm NATO, tầm bắn hiệu quả 250-400m, tốc độ bắn 675 phát/phút. Trong chương trình giới thiệu...