Chủ đề

sửa điều 60

Sẽ ban hành Nghị quyết về việc hưởng BHXH một lần

19/06/2015 | Kinh tế

Sẽ ban hành Nghị quyết về việc hưởng BHXH một lần

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH: Việc ban hành nghị quyết sẽ đẩy nhanh việc thực hiện đề xuất của người lao động. Dự kiến, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sau 1 năm nghỉ việc. Theo...

Cần sửa không chỉ điều 60 Luật BHXH

01/06/2015 | Xã hội

Cần sửa không chỉ điều 60 Luật BHXH

Chúng tôi đã phỏng vấn ông ĐẶNG NGỌC TÙNG, chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, xung quanh kiến nghị xem xét sửa điều 60, điều 62 và điều 77 Luật BHXH. Trong...