Chủ đề

sử Việt

Chuyện ly kỳ về “thủy quái hình rắn” ở Việt Nam

23/06/2013 | Văn hóa

Chuyện ly kỳ về “thủy quái hình rắn” ở Việt Nam

Trong văn hóa Việt, thuồng luồng thường được mô tả như một loài thủy quái hình rắn, có 4 chân, chuyên rình rập để kéo người xuống nước ăn thịt… Nỗi sợ thuồng luồng và tục xăm mình của người Việt Nỗi ám ảnh về loài thuồng luồng đã xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử Việt Nam. Thần thoại...

Những nhà sáng chế nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

15/06/2013 | Văn hóa

Những nhà sáng chế nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

Trí tuệ người Việt đã nhiều lần tỏa sáng dưới hình hài các sáng chế qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Cao Lỗ – cha đẻ của nỏ liên châu Cao Lỗ...

Xét lại nghi án tôn thất nhà Lý bị chôn sống

30/05/2013 | Văn hóa

Xét lại nghi án tôn thất nhà Lý bị chôn sống

Sử chép rằng năm 1232, Trần Thủ Độ lập mưu chôn sống hơn 300 tôn thất nhà Lý khi họ đang tế lễ. Sự việc đến nay vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Nghi án...