Chủ đề

sự cố tấn công mạng

Hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

13/06/2018 | Không gian mạng

Hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

Nhiều cuộc tấn công mạng có chủ ý nhằm vào các website của cơ quan Chính phủ, hệ thống tài chính… nhằm phá hoại hoặc đánh cắp thông tin. Theo thống kê, tính tới tháng 3 vừa qua, đã có hơn 1.500 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam, với khoảng hơn 600.000 máy tính bị nhiễm mã độc. Việt Nam xếp thứ 4 trong...

1.504 cuộc tấn công mạng diễn ra trong hai tháng đầu năm 2018

07/03/2018 | Không gian mạng

1.504 cuộc tấn công mạng diễn ra trong hai tháng đầu năm 2018

Theo ghi nhận của Trung tâm VNCERT, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2018, đã có 1.504 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam với cả 3 loại hình: tấn công thay đổi giao diện...