Chủ đề

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời về xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm

24/05/2019 | Văn hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời về xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết số vốn thực hiện dự án nhà hát giao hưởng chỉ bằng 3% so với lĩnh vực giao thông, 6% vốn cho giảm ngập, phòng chống lũ lụt, 4% vốn đầu tư cho giáo dục, y tế… Khu vực ở Thủ Thiêm được lựa chọn xây dựng nhà hát Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa có báo cáo...

Những doanh nghiệp “ngoài vòng pháp luật”

05/03/2014 | Kinh tế

Những doanh nghiệp “ngoài vòng pháp luật”

Tại TP.HCM vẫn tồn tại doanh nghiệp FDI hết thời hạn hoạt động trong giấy phép phải đăng ký lại nhưng vẫn công khai hoạt động… Đã quá thời hạn ngày 1/2/2014...