Chủ đề

sát nhập sở

Sẽ tính toán lại việc hợp nhất 3 văn phòng

16/07/2019 | Xã hội

Sẽ tính toán lại việc hợp nhất 3 văn phòng

Việc thí điểm hợp nhất bộ máy giúp việc của địa phương gồm ba văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND đã nảy sinh một số bất cập. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Chiều 15-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...
Chủ đề liên quan: ,

Đừng cực đoan đến mức nhất định phải sáp nhập Sở Giáo dục với ngành khác

24/02/2019 | Thời sự

Đừng cực đoan đến mức nhất định phải sáp nhập Sở Giáo dục với ngành khác

Ông Lê Như Tiến cho rằng: Giáo dục đã gắn liền với từng người, là quốc sách thì cần có một cơ quan riêng để tổ chức, quản lý chứ không thể sáp nhập”. Ngày...

Sáp nhập cấp sở – không phải là phép cộng cơ học

03/05/2018 | Chính trị

Sáp nhập cấp sở – không phải là phép cộng cơ học

Trao đổi về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến rộng...

Hợp nhất, sáp nhập sở ngành: Có gặp vướng mắc vẫn cương quyết làm

26/04/2018 | Chính trị

Hợp nhất, sáp nhập sở ngành: Có gặp vướng mắc vẫn cương quyết làm

Các địa phương có nhiều ý kiến khác nhau về đề xuất của Bộ Nội vụ nhưng tựu chung là ủng hộ việc sắp xếp các sở để hiệu quả hơn. Về việc Bộ...

Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về việc tách, nhập Sở

27/03/2018 | Thời sự

Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về việc tách, nhập Sở

Việc tách, nhập Sở sẽ được báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành. Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nguyễn...

Sáp nhập Sở: Phải thay đổi tư duy quản lý

06/04/2017 | Chính trị

Sáp nhập Sở: Phải thay đổi tư duy quản lý

Hiện nay số lượng Sở trên địa bàn của tỉnh, thành phố thuộc T.Ư quá nhiều. Điều này đưa đến hệ quả là khó điều hành. Sáp nhập Sở: Phải thay đổi...
Chủ đề liên quan: , ,

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

29/03/2017 | Chính trị

Sáp nhập Sở, ngành: Cần coi là bước đột phá cải cách bộ máy hành chính

Ông Bùi Sỹ Lợi: Không nên thực hiện một cách cơ học việc sáp nhập hay kể cả chia tách các sở Đề xuất của Bộ Nội vụ sáp nhập một số sở, ngành trong...