Chủ đề

Robot Thay Thế Giáo Viên

Robot sẽ thay thế giáo viên trong 10 năm tới?

12/09/2017 | Giáo dục

Robot sẽ thay thế giáo viên trong 10 năm tới?

Các nhà giáo dục học dự đoán trong tương lai gần, trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò chủ chốt trong nền giáo dục và các giáo viên sẽ được thay thế bằng robot, theo trang Independent. Với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ, nền giáo dục truyền thống sẽ bị thay đổi hoàn toàn trong 10 năm tới. Thung...