Chủ đề

Quỹ vì Trường Sa thân yêu

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”

28/07/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý bổ sung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Ủy viên Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Trước đó, ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập và hoạt động “Quỹ...

Ấm lòng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc

11/06/2014 | Biển Đảo

Ấm lòng cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc

Nhân dân Ninh Thuận đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, đóng góp vật chất và tinh thần để làm hậu phương vững chắc cho các chiến sỹ. Những ngày...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu

16/12/2011 | Chỉ đạo – Điều hành

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ...

Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"

20/04/2011 | Chỉ đạo – Điều hành

Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"

Ngày 19/4/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định 557/QĐ-TTG thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Quỹ này được dùng...