Chủ đề

quy hoạch tỉnh

Cái chính là cần minh bạch quy hoạch để người dân giám sát

08/11/2018 | Chính trị

Cái chính là cần minh bạch quy hoạch để người dân giám sát

Quốc hội đang xem xét dự án luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan tới quy hoạch, trong đó điều chỉnh tới 37 luật liên quan. Các chuyên gia cho rằng, nên phải có quy hoạch xây dựng tỉnh, ngoài quy hoạch tỉnh. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có quy hoạch xây dựng tỉnh để cụ thể hoá quy hoạch...
Chủ đề liên quan: ,