Chủ đề

quy hoạch 2 bờ sông Hồng

Quy hoạch hai bờ sông Hồng: Giới chuyên môn Việt đứng ngoài?

22/03/2017 | Kinh tế

Quy hoạch hai bờ sông Hồng: Giới chuyên môn Việt đứng ngoài?

“Trong khi Hà Nội có viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, chưa kể ta còn có các viên quy hoạch của Bộ Xây dựng. Hà Nội có rất nhiều kiến trúc sư giỏi hãy để kiến trúc sư Hà Nội thể hiện tâm huyết tài năng của mình đóng góp cho thủ đô. Tại sao việc của chúng ta chúng ta lại đứng ngoài? Bài toán về...