Chủ đề

quy chế dân chủ cơ sở

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả

16/07/2018 | Chính trị

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả

Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Toàn cảnh hội nghị Tham...
Chủ đề liên quan: ,