Chủ đề

quan hệ Nga Donald Trump

Ông Obama muốn tránh các vụ tấn công mạng vào bầu cử trong tương lai

13/12/2016 | Quốc tế

Ông Obama muốn tránh các vụ tấn công mạng vào bầu cử trong tương lai

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 12/12 cho biết, ông kêu gọi xem xét lại các vụ tấn công mạng và sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử 2016. Việc xem xét lại các vụ tấn công mạng, theo Tổng thống Barack Obama, để các vụ tấn công tương tự không xảy ra trong tương lai. Tổng thống sắp mãn nhiệm của...