Chủ đề

Prudentia

Vay tiêu dùng: Rộng cửa nhưng chớ vội!

24/09/2013 | Kinh tế

Vay tiêu dùng: Rộng cửa nhưng chớ vội!

Nếu như trước đây, các sản phẩm cho vay trả góp hầu hết chỉ có mặt ở các công ty tài chính thì nay đã trở thành sản phẩm cạnh tranh quyết liệt giữa ngân hàng với ngân hàng. OceanBank và 5 sản phẩm vay tiêu dùng lãi suất ưu đãi 9%/năm. Kinh tế suy thoái, sức mua yếu, doanh nghiệp hoạt động khó khăn, hàng...