Chủ đề

Pratibha Mehta

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc

21/10/2016 | Thời sự

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước khẳng định, chủ trương của Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc. Chiều 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ...

Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động của LHQ

24/10/2013 | Hoạt động của Nguyên Thủ tướng

Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động của LHQ

Nhân ngày Liên Hợp Quốc, chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn Trưởng đại diện các tổ chức của LHQ tại Việt Nam...