Chủ đề

phùng quang hải

Điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp Quân đội, Công an

29/11/2016 | An Ninh Quốc Phòng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự cao cấp Quân đội, Công an

Bộ Công an vừa quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Bộ Quốc phòng quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt Tổng công ty 319; bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2. Bổ nhiệm lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Ngày 28/11, tại Công an Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị thông báo...

Đại tá Phùng Quang Hải thôi chức Chủ tịch TCT 319 Bộ Quốc phòng

29/11/2016 | Chính trị

Đại tá Phùng Quang Hải thôi chức Chủ tịch TCT 319 Bộ Quốc phòng

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị bàn giao các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty 319. Thực hiện Quyết định...