Chủ đề

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát

Nói số tiền gần 400 triệu là của cá nhân ông Phó Cục trưởng thật khó tin!

28/09/2017 | Xã hội

Nói số tiền gần 400 triệu là của cá nhân ông Phó Cục trưởng thật khó tin!

Sau một tuần công tác tại Long An, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường – Tổng cục Môi trường Nguyễn Xuân Quang đã bị mất gần 400 triệu đồng trong khách sạn… Theo ông Quang đây là số tiền cá nhân của ông, tuy nhiên điều này nghe thật khó tin. Văn bản thông tin đoàn kiểm tra có...