Chủ đề

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

12/07/2018 | Chính trị

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Ngày 12/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, tổ chức Kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh...