Chủ đề

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam 39 tuổi

27/04/2018 | Chính trị

Tân Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam 39 tuổi

Ông Trần Văn Tân (SN 1979, quê quán xã Quế An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016- 2021.Sáng 27/4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành phiên họp bất thường và bầu bổ sung thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo kết quả bỏ phiếu, Chánh...