Chủ đề

Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Kỷ luật cảnh cáo hai nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

08/07/2019 | Chính trị

Kỷ luật cảnh cáo hai nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

UBKT Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai ông Đỗ Thế Nhữ và Nguyễn Đức Luyện – nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKTTW chủ trì kỳ họp 37 Ủy ban Kiểm tra Trung ương   Tại kỳ họp 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã...