Chủ đề

phở bình

Mậu Thân 1968: Đêm Sài Gòn rung chuyển và những căn hầm bí mật

06/02/2018 | Thời sự

Mậu Thân 1968: Đêm Sài Gòn rung chuyển và những căn hầm bí mật

Những địa chỉ bí mật trong lòng địch đã cho thấy sự dũng cảm, kiên trung của các chiến sĩ biệt động và quần chúng nhân dân Sài Gòn – Gia Định. Nửa thế kỷ trước, vào những ngày Tết Mậu Thân năm 1968, tiếng súng nổ khắp Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù....