Chủ đề

Phim Hoa Ngữ

Lãnh hải Trung Quốc trong khu vực Biển Đông !?

27/03/2018 | An Ninh Quốc Phòng

Lãnh hải Trung Quốc trong khu vực Biển Đông !?

Đó là khái niệm mà Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) trả lời về bối cảnh hạm đội Trung Quốc xuất hiện trong đoạn cuối của phim Điệp vụ Biển Đỏ. Thật bức xúc khi ‘lãnh hải Trung Quốc’ ấy chính là quần đảo Trường Sa của VN. Các tàu chiến trong phim ‘Điệp vụ...