Chủ đề

phát triển đất trồng lúa

Chính phủ chi gần 500 tỷ đồng giữ đất lúa

14/05/2015 | Chỉ đạo – Điều hành

Chính phủ chi gần 500 tỷ đồng giữ đất lúa

Do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng… diện tích đất canh tác đang giảm đi nhanh chóng… Mục tiêu của Chính phủ là giữ bằng được 3,8 triệu ha đất lúa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ sung hơn 470 tỷ đồng cho 9 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp...

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

17/02/2014 | Chỉ đạo – Điều hành

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 329.156 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2013 cho 19 địa phương để thực...