Chủ đề

Phan Đình Diệu

GS Phan Đình Diệu: Một nhà chiến lược khoa học tài năng, một người thầy tận tình

14/05/2018 | Văn hóa

GS Phan Đình Diệu: Một nhà chiến lược khoa học tài năng, một người thầy tận tình

GS Phan Đình Diệu, không chỉ là một nhà khoa học đóng góp cho sự nghiệp phát triển Toán học và Tin học, ông còn là một người trí thức đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho đất nước, từ những ngày tuổi trẻ cho đến những năm tháng cuối. GS. Phan Đình Diệu – nhà toán học, khoa học máy tính của Việt Nam,...
Chủ đề liên quan: ,