Chủ đề

phản công tự vệ

Việt Nam rơi vào thế ‘lưỡng đầu thọ địch’ năm 1979

15/02/2019 | Chính trị

Việt Nam rơi vào thế ‘lưỡng đầu thọ địch’ năm 1979

Đang bị Mỹ và phương Tây cấm vận, đồng thời đánh Pol Pot ở biên giới Campuchia, Việt Nam tiếp tục đương đầu với cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Sáng 15/2, lần đầu tiên hội thảo cấp quốc gia về Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-2019) được Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Hội sử học Việt...
Chủ đề liên quan: , ,