Chủ đề

Phạm Toàn

“Quốc sách hàng đầu” ngày càng…ì ạch?

05/08/2014 | Giáo dục

“Quốc sách hàng đầu” ngày càng…ì ạch?

Vấn đề của chúng ta là nói hay nhưng không làm, hoặc làm không được bao nhiêu. Chẳng hạn như nói Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng trên thực tế từ khi nêu ra khẩu hiệu ấy cho đến nay thì giáo dục ngày càng ì ạch” – GS Chu Hảo nhận xét. LTS: Xin trân trọng giới thiệu phần 2 nội dung Bàn tròn trực...

Trí thức trong phòng họp Chính phủ và trí thức ngoài đường phố

23/01/2014 | Bạn đọc

Trí thức trong phòng họp Chính phủ và trí thức ngoài đường phố

Trí thức Việt Nam được phác thảo trong một bức tranh hiện thực với hai thái cực. Một bên là trí thức chân chính, có trách nhiệm với đất nước. Bên kia mang...

Các nhà “rân chủ” khẩu chiến quyết liệt… vì tiền!

13/03/2013 | Bạn đọc

Các nhà “rân chủ” khẩu chiến quyết liệt… vì tiền!

Dân lành đau đầu vì những cuộc khẩu chiến quyết liệt vì tiền của các nhà “rân chủ”. Mấy đồng đô lẻ khiến cho các nhà “rân chủ” NTG,...