Chủ đề

Paris By Night

Việt Tân, đứa con lai tật nguyền Việt – Mỹ hay quái thai thời hậu chiến?

26/05/2013 | Bạn đọc

Việt Tân, đứa con lai tật nguyền Việt – Mỹ hay quái thai thời hậu chiến?

Ban biên tập xin giới thiệu với bạn đọc về bản chất của Việt Tân, “chính đảng” của cái gọi là “Tuổi trẻ yêu nước”, tổ chức đã chiêu mộ, đào tạo Nguyễn Phương Uyên cách chống lại đất nước mình chỉ với “lời hứa hẹn về 1 cái laptop”. Bài viết thể hiện văn phong và...